Bolåneskydd.se

– Trygghet, Omtänksamhet & Frihet!

Försäkringsbolag / Försäkringsförmedlare:

Om oss

Vi är vårt namn. Och mer därtill

Bolåneskydd Sverige är en bifirma till Mina försäkringar Sverige AB, 556870-2657, och är till för dig som vill ha trygghet, omtänksamhet, valfrihet, frihet, sparsamhet och enkelhet på en och samma gång.

Vi ställde oss själva några frågor

Varför ska lånebelopp, räntor och amorteringar styra ditt bolåneskydd och inte du och din unika situation? Och varför utbetalas ersättningen till banken och inte dig som betalar premien? Därefter tog vi fram vårt bolåneskydd.

Vår affärsidé – lika enkel som genial

Vi gör det vi kan bäst. Försäkringar. Med vårt bolåneskydd som består av separata och fristående försäkringar, väljer du inte bara själv vilket skydd du önskar och dess omfattning, utan skulle någon hända utbetalas ersättning alltid till rätt person: Dig eller dina nära och kära – inte banken.

Och du, glöm inte att…

flytta dina lån till den bank där du får bäst ränta och villkor när du tecknat vårt bolåneskydd. Det sparar våra kunder mycket pengar på! Hur mycket kan du spara?

Försäkringsförmedlingsinformation

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Mina försäkringar Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

För vidare information rörande Mina försäkringar Sveriges ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Tel: 060-184 000

www.bolagsverket.se

För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tel: 08-787 80 00

www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Mina försäkringar Sverige AB innehar en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Tegeluddsvägen 11-13, 106 50 Stockholm, tel 08-588 400 00.

Krav riktade mot Mina försäkringar Sverige AB kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Mina försäkringar Sverige AB. Ett sådant krav skall riktas till Länsförsäkringar inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 120 200.

Teckna bolåneskydd

Du tecknar enkelt vårt bolåneskydd via Internet. För att skyddet ska börja gälla måste du skriftligen underteckna ansökan och eventuell hälsodeklaration. Har du inte tillgång till skrivare får du kostnadsfritt hem en utskrift. Undertecknade handlingar returnerar du sedan – portofritt.  Försäkringsbolaget skickar därefter ut försäkringsbrev och eventuell inbetalningsavi enligt ordinarie rutiner.

Ersättning

Vi på Mina försäkringar Sverige AB erhåller provision av försäkringspremien för förmedling från försäkringsbolaget enligt nedan:

Produkt Vår ersättning
På första årspremien Löpande på varje premie
Bolåneskydd 12%

Tvist

Vid en tvist mellan Mina försäkringar Sverige AB och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Klagomål

Klagomål hänförliga till förmedling av denna försäkring kan ske via e-post till info@mina.se. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Mina försäkringars klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Mina försäkringar Sverige AB är Benny Johansson.