Bolåneskydd.se

– Trygghet, Omtänksamhet & Frihet!

Försäkringsbolag / Försäkringsförmedlare:

Fakta bolåneskydd

Stängd för nyteckning. Ikano Försäkring har tecknat avtal om att Euro Accident övertar denna försäkringstyp, varför vi stoppar all nyförsäljning. Du som redan tecknat försäkringen påverkas inte, utan din försäkring gäller som tidigare. Har du inte redan fått information skickar Euro Accident skriftlig information till dig inom kort. Du kan fortfarande teckna Bolåneskydd Liv via Mina försäkringars Livförsäkring.

Välj vad du vill försäkra och skyddets omfattning

Vårt bolåneskydd består av två separata delar och du väljer själv vilka delar du önskar teckna samt hur omfattande skydd du önskar.

Dina två möjligheter i vårt bolåneskydd

Bolåneskydd Liv: Består av en livförsäkring och ger dina efterlevande ett skattefritt engångsbelopp som de kan göra precis vad de vill med om du skulle avlida.

Bolåneskydd Inkomst: Består av en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som ger dig en månatlig skattefri ersättning om du skulle bli sjuk eller ofrivilligt arbetslös.

Fakta

Bolåneskydd Liv Bolåneskydd Inkomst
Försäkringstyp Livförsäkring Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Försäkringsbolag Ikano Livförsäkring (IKEA) Ikano Försäkring (IKEA)
Enkel att teckna Ja, helt utan hälsofrågor. Ja, helt utan hälsofrågor.
Krav för att teckna Fullt arbetsför. Fullt arbetsför.
Försäkringsbelopp Upp till 1 776 000 kr. Upp till 15 000 kr/mån.
Kan tecknas mellan 16-60 år. 16-60 år.
Upphör vid 65 års ålder. 65 års ålder.
Utbetalas vid Vid dödsfall. Vid hel sjukskrivning eller hel arbetslöshet.
Utbetalas med Valt belopp. Valt belopp.
Utbetalas till Till valfri person. Till dig.
Utbetalningstid Engångsbelopp. Månatligen, i maximalt 12 månader.
Skattefri utbetalning Ja. Ja.
Premie grundas på Ålder och valt försäkringsbelopp. Valt försäkringsbelopp.
Kvalificeringstid Ingen. Försäkringen gäller inte om du blir arbetsoförmögen, uppsagd eller varslad om uppsägning under en s.k. kvalificeringstid från försäkringens tecknande. Kvalificeringstiden vid sjukdom är tre månader och vid uppsägning sex månader för dig som är tillsvidareanställd med A-kassa. Se villkor för fullständig/mer information.
Karenstid Ingen. En månad. Se villkor.
Viktiga undantag Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar under de första 24 månaderna vid anslutning till försäkringen, på grund av sjukdom eller skada som du haft symptom från eller fått vård för inom 24 månader före försäkringens giltighetstid. Se villkor för fullständig/mer information. Se villkor.
Förköpsinformation pdfHämta produktbladpil pdfHämta produktbladpil
Villkor pdfHämta villkor pil pdfHämta villkorpil

Och du, när du tecknat vårt bolåneskydd – glöm då inte att flytta dina lån till den bank som ger dig lägst ränta och bäst villkor.